En ny viktig samarbeidspartner - ADRA

Publisert 28.12.2011 av Eirik Nygård Monsen


Det siste året har Buddies for Africa brukt mye tid på å finne en ny samarbeidspartner med det formål om å igangsette nye prosjekt. Ettersom løpende prosjekt i Kongo går sin gode gang og Buddies for Africa er i stadig vekst var tiden nå moden for å utvide. (For ordens skyld; pågående prosjekt i Kongo vil det selvsagt arbeides videre med.)

Etter å ha vært i dialog med en rekke ulike bistandsaktører, var det særlig én aktør som skilte seg ut, i positiv forstand; ADRA Norge. ADRA (Adventist Development and Relief Agency) er eninternasjonal og uavhengig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som i dag opererer i om lag 120 land, gjennom sitt globale nettverk av selvstendige organisasjoner. Du kan lese mer om ADRA her.  

Siden kontakten med ADRA ble opprettet i vår har det vært en fruktbar og god dialog. ADRA har videre vist stor interesse for BFA sitt arbeid og klart å tilrettelegge samarbeidet i tråd med våre grunnprinsipper. Dette innebærer at til tross for at ADRA legger betydelig med arbeid og ressurser ned i samarbeidet, blir det ikke betalt administrasjonskostnader. Videre innebærer dette at partene vil ha stor fokus på sporbarhet og rapportering, slik at den enkelte Buddy skal oppleve at hans/hennes bidrag faktisk betyr en stor forskjell.
 

ADRA besitter stor kompetanse og erfaring innen bistandsarbeid, noe vi i BFA med dette samarbeidet får dra stor nytte av. Denne omstendighet, sammenholdt med deres globale nettverk, da særlig i Afrika, gjør at vi har stor tro på det arbeid og samarbeid som nå er igangsatt.

Avtalene med ADRA er nå formalisert så vel på det nasjonale som det internasjonale plan. Det er inngått et tre-part samarbeid med BFA, ADRA Norge og ADRA Sudan.

I løpet av den kommende tid vil det bli igangsatt prosjekter innen skolebygg og rent vann i Sør Sudan. Sør Sudan som ble en selvstendig stat i juli 2011 kan med dette få en flying start, hvor du kan være en viktig bidragsyter!

BFA og ADRA har som intensjon å dekke elementære behov i en rekke landsbyer og byer i den sørlige delen av Sør Sudan. Så snart vi har klart å dekke behovet med skole og rent vann i et område, vil vi bevege oss videre til neste landsby, samtidig som vi forsikrer oss om at allerede utført arbeid ivaretas av lokalbefolkningen.

Mer informasjon om de konkrete prosjekt du kan være med å støtte vil komme. Ettersom BFA med den inngåtte avtale har garantert for et stort årlig beløp til dette arbeidet – trenger vi DEG og ditt bidrag!

Det er med stor forventning og glede vi ser frem mot dette samarbeidet med ADRA, som vi er overbevist om vil bære store frukter i de områder vi er med å hjelpe.


illustrasjon hentet fra ADRA International hjemmeside

Styret i Buddies