Prosjektet er igangsatt i Sør-Sudan

Publisert 30.04.2012 av Marit Moi


Skole- og brønnprosjektet vårt i Sør-Sudan er nå igang. Det er initiert en lokal anbudsrunde og byggingen av skolen starter i mai. Prosjektet er noe forsinket, men det er forventet at boringen etter rent vann også vil starte i løpet av mai.

Du kan lese mer om skoleprosjektet her og brønnprosjektet her.

Under kan du se tegningene av den nye fløyen ved Nakuwa barneskole.