Forsinkelser i prosjektet i Sør-Sudan

Publisert 11.06.2012 av Marit Moi


Fristen for anbudsrunden har av ulike årsaker blitt utsatt og dette medfører dessverre at fullføringen av prosjektet vil bli rundt to måneder forsinket i henhold til den opprinnelige planen. Anbudsrunden er nå avsluttet og det jobbes med å finne det beste selskapet til å gjennomføre byggingen av skolen.

 

Det har vært mye regn i Budi-området den siste tiden, noe som gjør fremkommeligheten i området vanskelig. Transportkostnadene for å flytte en boremaskin til området er store og få selskaper er villig til å gjøre det. Det jobbes derfor med å finne en billigere løsning. Boringen vil ta til så fort man har anskaffet riktig utstyr.

 

De lokale myndighetene og lokalsamfunnet er mobilisert og støtter prosjektet ved å tilby gratis sand, steiner og også sikkerhet for arbeiderne på byggeplassen.

 

Vi håper å kunne vise bilder så snart byggingen har startet.