Sør-Sudan står ovenfor store utfordringer

Publisert 09.07.2012 av Marit Moi


I dag er det ett år siden Sør-Sudan ble et selvstendig land. Det har vært et år preget av uroligheter, flyktningstrøm over grensen og konflikter med naboen Sudan. På ettårsdagen er det rapporter om flom og sultkatastrofe som preger nyhetsbildet. Også i prosjektområdet vårt skaper regnet store utfordringer.


En konsekvens av konflikten med Sudan er at oljeproduksjonen har stanset på ubestemt tid. Landet har dermed mistet store deler av sitt inntektsgrunnlag og inflasjonen er nå oppe i 80 prosent. Dette gir utslag i ekstreme utfordringer for landets befolkning. For skoleprosjektet vårt medfører det utfordringer i form av svært høye materialkostnader.


Skoleprosjektet

I området hvor Buddies for Africa skal bygge skole er det for tiden to grunnskoler med over 2000 elever. Noen av de yngste elevene går i klasser hvor det er opp mot 85 barn, men kun én lærer. Buddies for Africa vil bygge nytt skolebygg slik at barna kan få bedre læringsvilkår. De lokale myndighetene støtter prosjektet og har allerede fordelt lærere som er klare til å starte med undervisning så snart byggingen av skolebygget er fullført. Det jobbes fremdeles med å finne det beste firmaet til å gjennomføre byggingen, noe som er noe av grunnen til forsinkelsene.  

Rent vann

Manglende tilgang på rent vann er en av de store utfordringene Sør-Sudan står ovenfor. FN har slått fast at skittent vann er en større trussel mot menneskelig sikkerhet enn voldelige konflikter. Forurenset drikkevann gir blant annet økt risiko for diarésykdommer, som årlig tar livet av 2,2 millioner mennesker i verden.

I prosjektområdet til Buddies for Africa vil boringen etter rent vann starte så snart riktig utstyr er på plass i prosjektområdetVeiene i området er dårlige og mye regn den siste tiden gjør transporten av boreutstyr svært vanskelig.  Firmaet New Sudan Service and Supply har signert kontrakten og vil starte boringen etter rent vann så snart det lar seg gjøre.