Buddies-året 2017

Publisert 02.02.2018 av Eirik Monsen


 

Buddies for Africa har tilbakelagt et nytt godt bistands-år, hvor vi har fått gleden av å bety en stor forskjell for veldig mange. Vi har etablert en god gjeng faste givere som er helt avgjørende for den hjelpen vi får gi, enten det er til helse, skolebygging eller utdanning. I tillegg kommer det jevnlig nye Buddies til, som gjør at vi kan opprettholde og utvide støtten og ved det hjelpe enda flere som ikke har vært like privilegerte som oss.


I august var prosjektleder Milfrid Tonheim i Kongo, hvor flere nye avtaler ble formalisert. Hun fikk også anledning til å besøke en rekke skoler hvor vi støtter barn med utdanning gjennom skolegangprosjektet. I forbindelse med oppholdet valgte vi da å endre navn på prosjektet til; Utdanning til barn rammet av krig, da vi i tillegg til barn av tidligere jentesoldater også ønsker å innlemme andre barn som er rammet av krig og nød. Vi valgte samtidig å øke antall barn fra 250 til 300, fra og med skolestart høsten 2017. Pr i dag er det 302 elever tilknyttet Buddies-prosjektet. Ved denne utvidelsen sikrer vi enda flere barn en 12-årig utdanning og gir ved det barnet langt bedre framtidsmuligheter.Fra Milfrids besøk i Kongo, her sammen med Adolphe (venstre) fra organisasjonen PDV, samarbeidspartner
på prosjektet Utdanning for barn rammet av krig, og Philippe (ekstern kvalitetssikrer)
 


Det faste økonomiske bidraget, på kr 180.000,- til sykehuset i Kaziba ble opprettholdt også i 2017. Vi får jevnlige rapporter fra sykehuset om hvor viktig bidraget er og prøver å formidle noen av de gode historiene som sykehuset forteller. Selv om sykehuset har økonomiske utfordringer, er vårt bidrag av avgjørende betydning for å sikre de ansatte lønn og at sykehuset får inn nødvendig utstyr og medisiner til behandling av pasientene.


I 2017 hadde vi også en julegavekampanje rettet mot helsesektoren, da vi samlet inn penger til fødselsutstyr til lokale sykehus øst i Kongo. Fødselsutstyret vil forebygge infeksjoner og slik være livreddende for både mor og barn. Vi mottok kr 15.000,- i julegaver, som er fantastisk. Beløpet vil gå uavkortet til dette formål. En egen websak om dette kommer snart.


Mens vi i tidligere år har bygget barneskoler, valgte vi i fjor å gi støtte til en yrkesskole i Burhuza, også dette øst i Kongo. Fagskolen som utdanner bilmekanikere, snekkere og murere hadde også en egen butikk hvor de solgte det som ble laget for å finansiere skoledriften. Under krigen ble skolen okkupert av en opprørsgruppe i flere måneder. Skolen ble delvis plyndret og materiell og utstyr ble ødelagt, noe som medførte at skolen mistet en viktig inntektskilde og undervisningsmulighet. Buddies valgte derfor å finansiere reparasjon av en maskin som brukes til å lage planker og listverk. Elevene ved skolen vil i motytelse lage skolepulter som vil bli gitt barneskoler som BFA støtter. En vinn-vinn situasjon der altså.


Skolepulter produsert av yrkesskolen i Burhuza, laget til skoler som BFA støtter 


Selv om vi har mange faste og gode givere og det kommer nye Buddies til, er vi alltid i behov av flere Buddies, særlig nå som vi valgte å utvide utdanningsprosjektet. Jo flere Buddies, dess fler kan vi hjelpe. Vi ser frem mot et nytt spennende år, sammen med våre givere.