Spisser satsingen på skolegang til barn rammet av krig

Publisert 13.04.2018 av Eirik MonsenSommeren 2010 besluttet Buddies å bygge en skole i Kalambi Centré, i det østlige Kongo. Vårt første skolebygg. Det ble reist to bygg, bestående av seks klasserom og et lærerværelse og vi utstyrte skolen med pulter og undervisningsmateriell. Her skulle 500 elever få et permanent skoletilbud. Åtte år senere har elevene ved skolen fremdeles et solid byggverk, som gir gode forutsetning for læring. Buddies sin første skole ble bygget i Kalambi Centré. Her er ett av de to byggene ferdigstilt 

 
Siden den gang har Buddies bygget ytterligere fem skoler, inkludert en skole i Sør-Sudan. Flere tusen barn er ved dette gitt et permanent skoletilbud, noe vi tror er essensielt for en god fremtid og en mulighet til å komme ut av fattigdom. 
 
Høsten 2010 igangsatte Buddies også et pilotprosjekt; "Utdanning for barn av tidligere jentesoldater", hvor vi ga 26 elever en mulighet til skolegang ved å dekke alle deres utgifter (skoleavgift, undervisningsmateriell og skoleuniform). En mulighet de ikke hadde fått uten ekstern finansiering. 
 
Prosjektet ga umiddelbart gode resultater. Barna, ofte avvist av egne lokalsamfunn som følge av sin bakgrunn, ble ved dette godt integrert og ivaretatt. De viste også stor iver etter å lære og utnytte den mulighet de her var gitt. Allerede i 2011 utvidet vi prosjektet til å omfatte 150 barn og vi har siden fortsatt å øke antall barn og samtidig også innlemme andre barn rammet av krig og konflikt. I dag støtter Buddies 302 barn og sikrer dem 12-års utdanning. Det er fantastisk, men det er fremdeles mange som ikke har fått den muligheten...


Fornøyde elever i prosjektet som har mottatt skoleuniform
 
Å måle verdien av prosjektene opp mot hverandre er en umulighet. Vi tror at både helse, skolebygging og støtte til utdanning, hver og en, er svært viktig for de vi hjelper. Buddies er imidlertid kommet til et veiskille hvor vi fremover vil fokusere i enda større grad på å gi utdanning til flest mulig barn, som uten ekstern støtte ikke får denne muligheten. Barn som med sin bakgrunn ofte faller utenfor. 
 
Dette betyr at vi ikke vil bygge flere skoler med det første, da vi dessverre må velge. 
Valget er dels knyttet til økonomi, dels til Buddies sine ressurser, men mest av alt med at vi ønsker å gi flest mulig barn en mulighet til en lys fremtid, gjennom utdanning. Vi håper at alle Buddies som har støttet skolebygging opp gjennom årene, vil være med på et solid løft inn mot prosjektet knyttet til utdanning - slik at vi sammen får flest mulig barn gjennom en 12-årig utdannelse og de muligheter det kan gi.