Fått med deg at det er en humanitær krise i Kongo??

Publisert 23.04.2018 av Milfrid Tonheim


Visste du at det akkurat nå er over 13 millioner mennesker som er avhengige av nødhjelp i Kongo? Dette tallet er en fordobling fra 2014. Kongo har dermed like mange mennesker i nød som Syria, men som så mange ganger før havner nøden og den voldelige konflikten i Den Demokratiske Republikken Kongo i skyggen av andre humanitære kriser.

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, kaller situasjonen i Kongo en «underfinansiert mega-katastrofe» (Reuters, 13. april 2018). Han tror manglende internasjonal oppmerksomhet skyldes at kongolesiske flyktninger ikke ender opp på europeiske kyster og at Kongos konflikter ikke involverer verdens stormakter.  Vesten har med andre ord lagt seg på ‘det angår ikke oss’.

Den prekære situasjon i dag kommer som følge av en nesten sammenhengende krig og konflikt siden folkemordet i Rwanda i 1994. Den politiske uroen i Kongo har fått ny bensin på bålet etter at president Joseph Kabila i 2016 nektet å gå av og utsatte presidentvalget på ubestemt tid.


Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen. Publisert med tillatelse. 

Selv om det har vært stor nød og lidelse i flere tiår har krisen i Kongo nå nådd nye høyder. I følge FN er 4,5 millioner kongolesere flyktninger i sitt eget land og 7,7 millioner kongolesere opplever akutt matmangel. Krisen er mest akutt i Øst-Kongo og den sentrale Kasai-regionen. Bistandsorganisasjoner har lenge vært underfinansiert og til tross for at behovene øker har mangelen på penger ført til at hjelpeorganisasjoner i Øst-Kongo nedbemanner eller trekker seg ut, sier Egeland.

I dette området arbeider Buddies for Africa med å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt.


For å møte de humanitære behovene i Kongo bad FN om over 2,2 milliarder dollar (ca 13 milliarder NOK) for å bistå sivile i 2018 (Reuters, 13. april 2018). Resultatet av en nylig gjennomført internasjonale giverkonferanse (13. april 2018) ble derimot kun 530 millioner dollar, og midlene vil dermed ikke kunne møte eksisterende behov.

Buddies for Africa’s årlige budsjett kan synes ubetydelig sett opp mot slike svimlende summer og så store behov. Men arbeidet vi gjør er langt fra ubetydelig, men har en varig innvirkning på livet og framtidsutsiktene til hvert enkelt av de 300 barna og ungdommene vi støtter med 12 års utdanning! Når de humanitære behovene er store blir det desto viktigere at alle hjelpeorganisasjoner, små som store, tar sin del av ansvaret og gjør det de kan best.

Buddies for Africa har ikke planer om å trekke seg ut av Kongo. Vi har derimot planer om å ekspandere!


«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem 

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:  

Du har ikke lov til å gå der og glemme!» (Øverland, 1937). 

 
Prosjektleder 
Milfrid Tonheim