Sykebilen er fikset: se bilder!

Publisert 20.05.2010 av Kristian David Elgen


Etter god innsats fra våre første Buddies, er sykebilen ved Hospital Kaziba endelig i orden. Vi sendte i januar ned en sum penger som skulle gå til reparasjon av sykehusets eneste sykebil som på grunn av en ulykke var satt ut av drift. Sykebilen brukes for å hente livstruende skadde mennesker, og mange har lidd under fraværet av sykebilen.

Sykebilen er nå i full drift takket være Buddies!

Tusen takk for ditt bidrag!

Bilde FØR reparasjon:
Bilde ETTER reparasjon: